Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
(Học Phật Là Sự Hưởng Thụ Cao Nhất Của Đời Người 
GS. Phương Đông Mỹ)
Mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui.
Phầm mềm hỗ trợ download IDM 6.12 build 26 Full.rar 

1.Sự Tích Đức Phật Thích Ca:

- Phim kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài Đản Sanh đến khi nhập Niết Bàn.

- Phim có nêu vắn tắt sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với các đại đệ tử.
- Phim có nêu vấn tắt về sự gia nhập Tăng Đoàn của một số đệ tử Phật.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 1)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 2)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 3)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 4)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 5)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 6)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 7)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 8)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 9)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 10)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 11)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 2(Phần cuối)

 DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
 md5: 6af50a2d2027308332e1b9ee09aaa8f1 MediaFire
DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
             md5: c36f9f1e9a32b9b8ecbfa786421a8ef3 MediaFire
link2: Download (23 x 2  files): DVD1:   http://www.mediafire.com/?q9aud3ll732jg
            DVD2:   http://www.mediafire.com/?112w8k623rbwf

A. Mười Câu truyện thời Phật tại thế :
- Những mẫu chuyện rất hay về cuộc đời Đức Phật và những lời dạy vô cùng quý giá:
a. Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn, Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Câu chuyện Ni Đề,Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia, Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụi, Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích-ca Bị Tàn Sát, Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Vua A-xà-thế , Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà, Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
Download:


MD5: D10437E449FB169098CD6DA072C234F3
MD5: BC78089B93D43D1600695A9252420799
2. Những câu chuyện về Mục Liên (Phim hoạt hình) 1 VCD - PAL - 440 MB (5 file)
- Mục Liên sau khi được xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dũng mãnh tu tập, rèn luyện mình, và đạt danh hiệu thần thông đệ nhất. Người là một trong những đại đệ tử của đức Phật. Mục Liên bị các thế lực ngoại đạo quấy phá, khi thì cho ma quân đến thử phép, khi thì cho một kỹ nữ đến thử, ... nhưng cuối cùng, đều bị thất bại. Ma quân đến thì thua nên lui về, kỹ nữ đến thì Mục Liên giáo hóa và dẫn về gặp đức Phật. Sau đó kỹ nữ cũng xuất gia trở thành một người tu tập rất tích cực.
- Nhưng câu chuyện cảm động nhất về ngài là việc ngài vào trong địa ngục dâng cơm cứu mẹ.
- Sau cùng, được đức Phật chỉ điểm, nên vào ngày rằm tháng bảy, ngài dâng hoa quả, đèn, nhang cúng dường tất cả các chư tăng cầu nguyện cho mẹ. Với tha lực dũng mãnh ấy, mẹ ngài đã được cứu ra khỏi địa ngục.
- Mặt dù ngài biết trước ngài sắp gặp phải một quả báo xấu thời quá khứ chưa trả xong, giờ phải trả nhưng không làm sao mà tránh khỏi được. Tương truyền rằng, một ngày nọ, trong lúc ngài đang nhập định, bọn tà ma ngoại đạo thuê người giết chết ngài.
- Chúng ta học tập ở ngài tấm lòng hiếu thảo của một người con, đức hạnh tinh tấn của một người phật tử, tấm lòng giác tha cứu rỗi chúng sinh của một vị bồ tát.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2 (hướng dẫn

3. Tịnh Độ Tam Kinh .
Niệm Phật
Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy.

A. Phật Nói Kinh ADiĐà.
Hoạt Hình 3D
Nhấp vào đây Download Video
Video Kinh Văn
Nhấp vào đây Download Video

B. Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Kinh văn).


Kinh Vô Lượng Thọ
Nhấp vào đây Download Video
Download:
 DVD-Duc-Phat-Vo-Luong-Tho.iso (4.36 GB) MediaFire
MD5: 8EEA7F1E3CA6F0BFD0B3BEE13E479302

C. Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Kinh văn).
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Nhấp vào đây Download Video

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

4. Phim hoạt hình (3D) Chú thích Kinh Pháp Hoa .

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Địa Tạng bồ tát (phim hoạt hình) 
* Những câu chuyện về Địa Tạng Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Download:


DVD-Su-Tich-Dia-Tang-Bo-Tat.iso (4.37 GB) MediaFire (nguồn: phimphatgiao.com).


6. Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (phim hoạt hình) .
- Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng sanh nói đến cõi trời Đao Lợi thuộc tầng trời thứ 4 trong 6 tầng ở cõi Dục  .
Đâu-suất nội viện là trụ xứ của Bồ tát Di Lặc, còn gọi là Tịnh độ Đâu-suất. Bồ tát Di Lặc hiện đang giáo hóa các Bồ tát ở đây, đương lai sẽ hạ sanh thành Phật. Phật Thích Ca, trước khi giáng xuống cõi Ta bà cũng ở Đâu-suất nội viện này.
Đâu-suất ngoại viện là nơi cư trú của chư thiên hưởng thọ nhiều dục lạc, rất ít khi được nghe thuyết pháp.
Cõi trời này có hai viện, Đâu-suất ngoại viện và Đâu-suất nội viện.
Chư thiên ở Đâu-suất thân cao 4 do-tuần, tuổi thọ trung bình 4.000 tuổi. Các vị thiên ở cõi trời này khi khởi dục chỉ cần nắm tay nhau liền được thọ dụng như ý.
Chư thiên ở cõi trời này luôn sống trong hỷ lạc, vật chất sung mãn, tinh tấn tu tập Bát chánh đạo nên gọi là Hỷ lạc thiên. Các Bồ tát giáo hóa ở cõi này thường tu tập hỷ (một trong bốn tâm vô lượng) nên còn gọi là Hỷ túc thiên.Về trời Đâu-suất, Từ điển Phật học Huệ Quang (tập II, tr.1474) ghi: Trời Đâu-suất (S&P.Tusita, Hán. Đâu-suất thiên, Hỷ lạc thiên), là tầng trời thứ 4 trong 6 tầng trời ở cõi Dục, ở giữa trời Dạ-ma (tầng trời thứ 3) và trời Hóa lạc (tầng trời thứ 5).


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DVD-Su-Tich-Di-Lac-Bo-Tat.iso (4.36 GB) v.2013.08.03
md5: 2ca407bc9f0e6c5ef264443a3de222ef MediaFire

7. Nhị thập tứ hiếu (phim hoạt hình)Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Download: 
DVD-Nhi-Thap-Tu-Hieu.iso (4.37 GB) MediaFire (nguồn: phimphatgiao.com)
*Bộ phim Kể về 24 tấm gương hiếu thảo rất hay và cảm động.

8. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký (phim hot hình) .

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
9. Nht Hưu hòa thượng - 36 tập (MP4) .
- Phim kể về thời niên thiếu của hòa thượng Nhất Hưu (Nhật Bản). Thuở bé, hòa thượng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Những đấu đáp vô cùng thông minh, cách xử lý tình huống khó khăn thường ngày thật là hay, rất đáng cho chúng ta học hỏi.

Nhất Hưu HT| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |
|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |
|33 |34 |35 |36 |final|
10. Tâm nguyện cậu bé 5 tuổi (phim hoạt hình Hàn Quốc).
- Chuyện phim kể về sự vãng sanh của cậu bé 5 tuổi khi cậu thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tên cậu bé được đặt tên cho một thiền viện ở Hàn Quốc.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
11. Phật nói kinh cha mẹ ân nặng khó báo đáp (phim hoạt hình) .

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

12. Chú Sa Di Hoan Hỉ nhìn cuộc đời (phim hoạt hình) .
Đã bao giờ ta nhìn cuộc đời này bằng một con mắt khác chưa. Con mắt của trẻ thơ và con mắt của một Phật tử. Phim hay, có nhiều chi tiết ngộ nghĩnh nhưng chứa đựng đầy đủ những điều hay lẽ phải mà ta nên noi theo. Phim bắt nguồn từ cuộc sống và sự nhìn nhận cuộc sống của một chú Sa Di tên là Hoan Hỉ.


Xem Video
1/ Nhấp vào đây Download Video
Xem Video
2/ Nhấp vào đây Download Video
Xem Video
3/ Nhấp vào đây Download Video

13. Phép tắc người con (phim hoạt hình) .

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

14. S Tích Quan Thế Âm B Tát (phim hoạt hình) .
- Phim hoạt hình dựa trên Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
- Những mẫu chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
- Thuyết minh tiếng Việt bởi  Trung Tâm Diệu Pháp Âm (dieuphapam.net)

14.1/
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát A
Nhấp vào đây Download Video
14.2/
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát C
Nhấp vào đây Download Video
DVD-Su-Tich-Quan-The-Am-Bo-Tat.iso (4.37 GB) v.2013.07.10
md5: 5aa67e57e4b5d13946a4181f108bf24f MediaFire

15. Truyện Phật giáo.
- Các câu chuyện về hóa thân của các Đức Phật ở cõi Ta Bà.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

16.Phật Thuyết Kinh Nhân Quả 3 Đời.
Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
17. Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

18. Mạn Đàm Tâm Kinh.

Xem Video
1/ Nhấp vào đây Download Video
Xem Video
2/ Nhấp vào đây Download Video

19. Niệm Phật Thành Phật.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
20. Sự Tích Phật A-Di-Đà.


Xem Video
1/ Nhấp vào đây Download Video
Xem Video
2/ Nhấp vào đây Download Video
21. Lục Độ Ba La Mật Của Tiểu Chân.


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
22. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên.


Thái Thượng Cảm Ứng Thiên: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

23. Di Lạc Hạ Sanh Thành Phật Ký.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video


24. Phim Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Download: http://www.mediafire.com/?1unc47nysy762qh

25. Phim Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

26. Phật Thuyết Nhân Quả (Phần 2).


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
..End..


Phản ứng:

Đăng nhận xét