Phim Tài Liệu Phật Giáo

1.The Life of Buddha - BBC (bản đẹp) - Thuyết minh. 
Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama của vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Ngài cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai...

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.7 Kỳ Quan Của Thế Giới Phật Giáo - do đài BBC thực hiện _phụ đề Việt ngữ.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Phóng sự Theo dấu chân Phật .


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
- Các địa điểm chiêm bái Phật tích: Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, Câu Thi Na, Linh Sơn, Vai Sa Li, Na Lan Đà ...

Phim Tài Liệu PG


Phim Tài Liệu Phật Giáo

1.The Life of Buddha - BBC (bản đẹp) - Thuyết minh. 
Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama của vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Ngài cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai...

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.7 Kỳ Quan Của Thế Giới Phật Giáo - do đài BBC thực hiện _phụ đề Việt ngữ.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Phóng sự Theo dấu chân Phật .


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
- Các địa điểm chiêm bái Phật tích: Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, Câu Thi Na, Linh Sơn, Vai Sa Li, Na Lan Đà ...

Đọc thêm..
Cải Lương Phật Giáo
(Niệm Phật Một Câu Phước Sinh Vô Lượng
Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa.)

1. Chuyn tin thân đc Pht A Di Đà (cải lương) - 1 VCD - 666 MB
- Chuyển thể cải lương từ kinh Bi Hoa, được dàn dựng với nhiều diễn viên nổi tiếng.
Chùa Hoằng Pháp - TP Hồ Chí Minh thực hiện.


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2. Cán cân nhum máu (cải lương) - 1 VCD - 509 MB - 4 file
- Câu chuyện nhân quả

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Tham tin nim Pht (cải lương) - định dạng AVI - 262 MB - 2 file

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Thái t A Xà Thế (cải lương) - 2 VCD - MPG NTSC - 1.33 GB - (15file)
- "Thái tử A xà Thế" là vở cải lương phản ảnh lịch sử của đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. A Xà Thế vì nghe theo lời của kẽ xấu đã giết chết vua Tần Bà Sa La để rồi sau này hối hận thì quá muộn màng. Theo soạn giả Tuệ Quang, vở cải lương được dàn dựng trong dịp này như một cách để nhắc lại công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, giáo dục con người đừng vì danh lợi mà quên đi công cha nghĩa mẹ.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Hòa thượng cua (cải lương) - VCD MPG - 716MB - 8 file
- Sư chính là Thiền sư Tông Diễn, hiệu Chơn Dung (1640-1711), một cao tăng Việt Nam đã cứu Phật pháp thoát khỏi ách nạn vào đời Hậu Lê, mà suýt chút nữa vua Lê Hy Tông đã làm cho mai một. Và vì thế, Sư đã trở thành bậc tôn sư của triều đình đương thời. Tầm vóc là vậy, nhưng Sư vẫn là "Hòa thượng cua" trong lòng nhân gian, luôn sống mãi với cái khoảnh khắc chóng vánh thuở thiếu thời. Chóng vánh nhưng không dễ tan. Bởi vì chính cái khoảnh khắc ấy đã thu gọn, cô đọng những gì lớn lao nhất, ý nghĩa nhất của một người con Phật khi bắt đầu chọn cho mình một lối đi. Chất liệu từ bi và lòng hiếu thảo vô bờ của Sư đã thể hiện được con đường Bồ Tát đạo trong Phật giáo.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Đạo Vàng Muôn Thuở.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
7.Theo Phật Xuất Gia.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
8.Thoát Vòng Tục Lụy.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
9.Quan Âm Diệu Thiện.

Tập 1
Nhấp vào đây Download Video
Tập 2
Nhấp vào đây Download Video
10.Bài Học Ngàn Vàng.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
11.Con Gái Vua Trần Nhân Tông.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
12.Liên Hoa Sắc.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
13.Quan Âm Tóc Rối.
13/
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
----oo00oo----

CẢI LƯƠNG PG HAY

Cải Lương Phật Giáo
(Niệm Phật Một Câu Phước Sinh Vô Lượng
Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa.)

1. Chuyn tin thân đc Pht A Di Đà (cải lương) - 1 VCD - 666 MB
- Chuyển thể cải lương từ kinh Bi Hoa, được dàn dựng với nhiều diễn viên nổi tiếng.
Chùa Hoằng Pháp - TP Hồ Chí Minh thực hiện.


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2. Cán cân nhum máu (cải lương) - 1 VCD - 509 MB - 4 file
- Câu chuyện nhân quả

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Tham tin nim Pht (cải lương) - định dạng AVI - 262 MB - 2 file

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Thái t A Xà Thế (cải lương) - 2 VCD - MPG NTSC - 1.33 GB - (15file)
- "Thái tử A xà Thế" là vở cải lương phản ảnh lịch sử của đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. A Xà Thế vì nghe theo lời của kẽ xấu đã giết chết vua Tần Bà Sa La để rồi sau này hối hận thì quá muộn màng. Theo soạn giả Tuệ Quang, vở cải lương được dàn dựng trong dịp này như một cách để nhắc lại công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, giáo dục con người đừng vì danh lợi mà quên đi công cha nghĩa mẹ.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Hòa thượng cua (cải lương) - VCD MPG - 716MB - 8 file
- Sư chính là Thiền sư Tông Diễn, hiệu Chơn Dung (1640-1711), một cao tăng Việt Nam đã cứu Phật pháp thoát khỏi ách nạn vào đời Hậu Lê, mà suýt chút nữa vua Lê Hy Tông đã làm cho mai một. Và vì thế, Sư đã trở thành bậc tôn sư của triều đình đương thời. Tầm vóc là vậy, nhưng Sư vẫn là "Hòa thượng cua" trong lòng nhân gian, luôn sống mãi với cái khoảnh khắc chóng vánh thuở thiếu thời. Chóng vánh nhưng không dễ tan. Bởi vì chính cái khoảnh khắc ấy đã thu gọn, cô đọng những gì lớn lao nhất, ý nghĩa nhất của một người con Phật khi bắt đầu chọn cho mình một lối đi. Chất liệu từ bi và lòng hiếu thảo vô bờ của Sư đã thể hiện được con đường Bồ Tát đạo trong Phật giáo.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Đạo Vàng Muôn Thuở.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
7.Theo Phật Xuất Gia.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
8.Thoát Vòng Tục Lụy.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
9.Quan Âm Diệu Thiện.

Tập 1
Nhấp vào đây Download Video
Tập 2
Nhấp vào đây Download Video
10.Bài Học Ngàn Vàng.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
11.Con Gái Vua Trần Nhân Tông.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
12.Liên Hoa Sắc.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
13.Quan Âm Tóc Rối.
13/
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
----oo00oo----
Đọc thêm..
Phim Phật Giáo
(Phật Thị Môn Trung Hữu Cầu Tất Ứng)
  PG. Con Đường Giác Ngộ.
   Bốn tập phim kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca có tựa đề Con đường giác ngộ của hai tác giả Minh Mẫn và Đỗ Tài do nghệ sĩ Công Hậu đạo diễn .
Theo đạo diễn Công Hậu thì chỉ sau ba ngày công chiếu (2- 4/ 11/2013), bộ phim đã thu hút hơn 20 ngàn lượt khán giả, phật tử đến chùa Hoằng Pháp xem. Công Hậu thật sự rất hạnh phúc vì bao nhiêu tâm sức của anh sau hơn một năm quay phim và làm hậu kỳ đã được đền bù xứng đáng khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. .
Mỗi tập có thời lượng dài 90 phút kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ giai đoạn Ngài thành đạo, hoằng pháp và giáo hóa chúng sinh đến khi nhập Niết bàn. Trong đó sẽ nêu bật vai trò và cuộc đời của 10 vị đại đệ tử của đức Phật trong thời Phật còn tại thế như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Chiên Viên, Ưu Ba Li, La Hầu La, A Na Luật, Phú Lâu Na. Khi Đức Phật mất đi, 10 vị đại tử này tiếp tục con đường mang phật giáo đi khắp thế giới. Và hơn hết, bộ phim chuyển tải gía trị đạo đức, cuộc sống hạnh phúc mà đạo Phật mang lại cho thế giới nhân sinh hôm nay.


Xem Video Tập 1&2
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video Tập 3&4
Nhấp vào đây Download Video
1. Mục Liên cứu mẹ (phim Việt Nam).
- Chuyện phim kể về Mục Liên cứu mẹ, những tình tiết trong phim có sai khác so với bộ phim hoạt hình cùng tên phía trên. Nó có nói đến sự tích cây hành. Hãy dùng cái tâm trong sáng để xem thì sẽ rút ra được nhiều bài học hay khi xem bộ phim này.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2(refresh lại nếu không bắt được link).
Video hướng dẫn chi tiết tải video từ Youtube với IDM.
2. Lòng lành đổi tướng thay tên (phim Việt Nam).
- Chuyện kể về chàng trai mồ côi, nhặt vàng trả lại chủ. Sau đó, chàng được chủ nhận làm con nuôi và cho ăn học, sau này đỗ làm quan lớn.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Địa Ngục Biến Tướng Đồ (Phim Trung Quốc)
- Chuyện phim nói về cảnh khô địa ngục do Giang Dật Tử Tiên Sinh họa.
- Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không.
Niệm Phật lâm chung kiến bửu đài,
Bửu phang bửu cái mãn không bài,
Di Đà Thế Chí Quan Âm đẳng
Hiệp chưởng tương tùy quy khứ lai.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

PHIM PHẬT GIÁO

Phim Phật Giáo
(Phật Thị Môn Trung Hữu Cầu Tất Ứng)
  PG. Con Đường Giác Ngộ.
   Bốn tập phim kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca có tựa đề Con đường giác ngộ của hai tác giả Minh Mẫn và Đỗ Tài do nghệ sĩ Công Hậu đạo diễn .
Theo đạo diễn Công Hậu thì chỉ sau ba ngày công chiếu (2- 4/ 11/2013), bộ phim đã thu hút hơn 20 ngàn lượt khán giả, phật tử đến chùa Hoằng Pháp xem. Công Hậu thật sự rất hạnh phúc vì bao nhiêu tâm sức của anh sau hơn một năm quay phim và làm hậu kỳ đã được đền bù xứng đáng khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. .
Mỗi tập có thời lượng dài 90 phút kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ giai đoạn Ngài thành đạo, hoằng pháp và giáo hóa chúng sinh đến khi nhập Niết bàn. Trong đó sẽ nêu bật vai trò và cuộc đời của 10 vị đại đệ tử của đức Phật trong thời Phật còn tại thế như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Chiên Viên, Ưu Ba Li, La Hầu La, A Na Luật, Phú Lâu Na. Khi Đức Phật mất đi, 10 vị đại tử này tiếp tục con đường mang phật giáo đi khắp thế giới. Và hơn hết, bộ phim chuyển tải gía trị đạo đức, cuộc sống hạnh phúc mà đạo Phật mang lại cho thế giới nhân sinh hôm nay.


Xem Video Tập 1&2
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video Tập 3&4
Nhấp vào đây Download Video
1. Mục Liên cứu mẹ (phim Việt Nam).
- Chuyện phim kể về Mục Liên cứu mẹ, những tình tiết trong phim có sai khác so với bộ phim hoạt hình cùng tên phía trên. Nó có nói đến sự tích cây hành. Hãy dùng cái tâm trong sáng để xem thì sẽ rút ra được nhiều bài học hay khi xem bộ phim này.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2(refresh lại nếu không bắt được link).
Video hướng dẫn chi tiết tải video từ Youtube với IDM.
2. Lòng lành đổi tướng thay tên (phim Việt Nam).
- Chuyện kể về chàng trai mồ côi, nhặt vàng trả lại chủ. Sau đó, chàng được chủ nhận làm con nuôi và cho ăn học, sau này đỗ làm quan lớn.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Địa Ngục Biến Tướng Đồ (Phim Trung Quốc)
- Chuyện phim nói về cảnh khô địa ngục do Giang Dật Tử Tiên Sinh họa.
- Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không.
Niệm Phật lâm chung kiến bửu đài,
Bửu phang bửu cái mãn không bài,
Di Đà Thế Chí Quan Âm đẳng
Hiệp chưởng tương tùy quy khứ lai.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Đọc thêm..
Phim Hoạt Hình Phật Giáo
(Học Phật Là Sự Hưởng Thụ Cao Nhất Của Đời Người 
GS. Phương Đông Mỹ)
Mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui.
Phầm mềm hỗ trợ download IDM 6.12 build 26 Full.rar 

1.Sự Tích Đức Phật Thích Ca:

- Phim kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài Đản Sanh đến khi nhập Niết Bàn.

- Phim có nêu vắn tắt sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với các đại đệ tử.
- Phim có nêu vấn tắt về sự gia nhập Tăng Đoàn của một số đệ tử Phật.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 1)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 2)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 3)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 4)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 5)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 6)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 7)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 8)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 9)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 10)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 11)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 2(Phần cuối)

 DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
 md5: 6af50a2d2027308332e1b9ee09aaa8f1 MediaFire
DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
             md5: c36f9f1e9a32b9b8ecbfa786421a8ef3 MediaFire
link2: Download (23 x 2  files): DVD1:   http://www.mediafire.com/?q9aud3ll732jg
            DVD2:   http://www.mediafire.com/?112w8k623rbwf

A. Mười Câu truyện thời Phật tại thế :
- Những mẫu chuyện rất hay về cuộc đời Đức Phật và những lời dạy vô cùng quý giá:
a. Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn, Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Câu chuyện Ni Đề,Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia, Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụi, Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích-ca Bị Tàn Sát, Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Vua A-xà-thế , Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà, Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
Download:


MD5: D10437E449FB169098CD6DA072C234F3
MD5: BC78089B93D43D1600695A9252420799
2. Những câu chuyện về Mục Liên (Phim hoạt hình) 1 VCD - PAL - 440 MB (5 file)
- Mục Liên sau khi được xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dũng mãnh tu tập, rèn luyện mình, và đạt danh hiệu thần thông đệ nhất. Người là một trong những đại đệ tử của đức Phật. Mục Liên bị các thế lực ngoại đạo quấy phá, khi thì cho ma quân đến thử phép, khi thì cho một kỹ nữ đến thử, ... nhưng cuối cùng, đều bị thất bại. Ma quân đến thì thua nên lui về, kỹ nữ đến thì Mục Liên giáo hóa và dẫn về gặp đức Phật. Sau đó kỹ nữ cũng xuất gia trở thành một người tu tập rất tích cực.
- Nhưng câu chuyện cảm động nhất về ngài là việc ngài vào trong địa ngục dâng cơm cứu mẹ.
- Sau cùng, được đức Phật chỉ điểm, nên vào ngày rằm tháng bảy, ngài dâng hoa quả, đèn, nhang cúng dường tất cả các chư tăng cầu nguyện cho mẹ. Với tha lực dũng mãnh ấy, mẹ ngài đã được cứu ra khỏi địa ngục.
- Mặt dù ngài biết trước ngài sắp gặp phải một quả báo xấu thời quá khứ chưa trả xong, giờ phải trả nhưng không làm sao mà tránh khỏi được. Tương truyền rằng, một ngày nọ, trong lúc ngài đang nhập định, bọn tà ma ngoại đạo thuê người giết chết ngài.
- Chúng ta học tập ở ngài tấm lòng hiếu thảo của một người con, đức hạnh tinh tấn của một người phật tử, tấm lòng giác tha cứu rỗi chúng sinh của một vị bồ tát.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2 (hướng dẫn

Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
(Học Phật Là Sự Hưởng Thụ Cao Nhất Của Đời Người 
GS. Phương Đông Mỹ)
Mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui.
Phầm mềm hỗ trợ download IDM 6.12 build 26 Full.rar 

1.Sự Tích Đức Phật Thích Ca:

- Phim kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài Đản Sanh đến khi nhập Niết Bàn.

- Phim có nêu vắn tắt sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với các đại đệ tử.
- Phim có nêu vấn tắt về sự gia nhập Tăng Đoàn của một số đệ tử Phật.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 1)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 2)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 3)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 4)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 5)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 6)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 7)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 8)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 9)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 10)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 11)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 2(Phần cuối)

 DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
 md5: 6af50a2d2027308332e1b9ee09aaa8f1 MediaFire
DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
             md5: c36f9f1e9a32b9b8ecbfa786421a8ef3 MediaFire
link2: Download (23 x 2  files): DVD1:   http://www.mediafire.com/?q9aud3ll732jg
            DVD2:   http://www.mediafire.com/?112w8k623rbwf

A. Mười Câu truyện thời Phật tại thế :
- Những mẫu chuyện rất hay về cuộc đời Đức Phật và những lời dạy vô cùng quý giá:
a. Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn, Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Câu chuyện Ni Đề,Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia, Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụi, Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích-ca Bị Tàn Sát, Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Vua A-xà-thế , Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà, Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
Download:


MD5: D10437E449FB169098CD6DA072C234F3
MD5: BC78089B93D43D1600695A9252420799
2. Những câu chuyện về Mục Liên (Phim hoạt hình) 1 VCD - PAL - 440 MB (5 file)
- Mục Liên sau khi được xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dũng mãnh tu tập, rèn luyện mình, và đạt danh hiệu thần thông đệ nhất. Người là một trong những đại đệ tử của đức Phật. Mục Liên bị các thế lực ngoại đạo quấy phá, khi thì cho ma quân đến thử phép, khi thì cho một kỹ nữ đến thử, ... nhưng cuối cùng, đều bị thất bại. Ma quân đến thì thua nên lui về, kỹ nữ đến thì Mục Liên giáo hóa và dẫn về gặp đức Phật. Sau đó kỹ nữ cũng xuất gia trở thành một người tu tập rất tích cực.
- Nhưng câu chuyện cảm động nhất về ngài là việc ngài vào trong địa ngục dâng cơm cứu mẹ.
- Sau cùng, được đức Phật chỉ điểm, nên vào ngày rằm tháng bảy, ngài dâng hoa quả, đèn, nhang cúng dường tất cả các chư tăng cầu nguyện cho mẹ. Với tha lực dũng mãnh ấy, mẹ ngài đã được cứu ra khỏi địa ngục.
- Mặt dù ngài biết trước ngài sắp gặp phải một quả báo xấu thời quá khứ chưa trả xong, giờ phải trả nhưng không làm sao mà tránh khỏi được. Tương truyền rằng, một ngày nọ, trong lúc ngài đang nhập định, bọn tà ma ngoại đạo thuê người giết chết ngài.
- Chúng ta học tập ở ngài tấm lòng hiếu thảo của một người con, đức hạnh tinh tấn của một người phật tử, tấm lòng giác tha cứu rỗi chúng sinh của một vị bồ tát.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2 (hướng dẫn
Đọc thêm..

Ảnh Slide

Đọc thêm..

Chem Trai Cay

Đọc thêm..

Cau Be Nam Viet

Đọc thêm..

Super Mario Match

Đọc thêm..

Ban Bong Bong

Đọc thêm..