TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

 1.Sự tích cây nêu ngày tết - Cổ tích Việt NamXem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.Người Học Trò Và Ba Con Quỷ - Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3.Chàng Đốn Củi Và Con Yêu Tinh-Cổ Tích Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Chưa Đỗ Ông Nghè - Truyện Cổ Tích Việt Nam 

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Mụ Yêu Tinh và Bầy Trẻ - Truyện Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Hai Cô Gái Và Cục Bướu - Phim Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
7.Thạch Sanh, Lý Thông - Truyện cổ tích


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Nhấp Xem Thêm Còn Nhiều lắm.....

TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

 1.Sự tích cây nêu ngày tết - Cổ tích Việt NamXem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.Người Học Trò Và Ba Con Quỷ - Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3.Chàng Đốn Củi Và Con Yêu Tinh-Cổ Tích Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Chưa Đỗ Ông Nghè - Truyện Cổ Tích Việt Nam 

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Mụ Yêu Tinh và Bầy Trẻ - Truyện Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Hai Cô Gái Và Cục Bướu - Phim Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
7.Thạch Sanh, Lý Thông - Truyện cổ tích


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Nhấp Xem Thêm Còn Nhiều lắm.....

Đọc thêm..
Tổng Hợp Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Tịnh Không

(Nhìn Thấu Buông Bỏ Tự Tại Tùy Duyên Niệm Phật
PS.Tịnh Không)
Video

Một Người Một Đời Này Không Thể Không biết Đến
1 Tập

Video

Mạng sống được bao lâu

1 Tập

Video

Ăn uống & sức khỏe - Pháp Sư Tịnh Không
1 Tập

Video

Pháp Môn Niệm Phật

1 Tập

Video

Xem trọng nhân quả
1 Tập

Video

Tịnh tông nhập môn 1996
1 Tập

Video
Phật Giáo Là Gì ?

Phỏng vấn của Đài truyền hình Đài loan 1997
Tập 1 | Tập 2 Tập 3 Tập 4

Video

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị (Đài Bắc ĐL 2001)
1 Tập

Video

Làm thế nào vượt qua tai nạn Úc 29/12/2001
1 Tập

Video

Đại nạn trước mắt quay đầu là bờ
1 Tập

Video

Khác biệt Ma và Phật (Kinh Hoa Nghiêm) Úc Châu 4-2002
1 Tập

Video

Giáo dưỡng trẻ thơ 6/6/2004
1 Tập

Video

Học Phật Vấn Đáp 30/07/2004
Tập 1 Tập 2

Video

Hoài niệm ân sư (2009) & Khai thị của H.T Tịnh Không
1 Tập

Video

Hòa hài cứu vãng nguy cơ (phỏng vấn với đài truyền hình)
Tập 1 Tập 2 Tập 3

Video

Khai thị cho đồng tu Sydney ngày 13/03/2010
1 Tập

Video

Lợi lạc hữu tình (Trích Kinh Vô Lượng Thọ lần 10)
1 Tập

Video

Người "Thanh Niên" 101 Tuổi
1 Tập

Video

Một việc cấp bách trước mắt Úc Châu 11/03/2011
1 Tập

Video

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng KýVideo : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10

Video

Phương pháp dạy con khi mang thai
1 Tập

Video

Tất cả chúng sanh vốn là Phật
1 Tập

Video

Tịnh Ảnh Lục
1 Tập

Video

50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận - Pháp Sư Tịnh Không
1 Tập

Video
Hỏi đáp trợ niệm lâm chung ?
Tập 1 |  (Trọn bộ 1 phần)

Video
20/07/2010

Chuyến Thăm HT Tịnh Không Của Thầy Giác Nhàn
1 Tập

Video

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012Video : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08

Video

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

                          (New)

Video : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06

Pháp Sư Tịnh Không: http://www.tinhthuquan.com/tinhkhongps.htm
Các video trên các bạn muốn download về tốt nhất nên cài IDM Mới Download IDM6.18 full + Crack
Nghe Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ trực tuyến chỉ cần download file (khoảng 14Kb) về nghe nguồn: Phuong44dltt..

Download. (1998-2006 lần 10) : http://www.mediafire.com/?jj29831j0voxcfw
(2009-???? lần 11) : http://www.mediafire.com/?m78j8hwbqodosya

Hòa Thượng Tịnh Không

Tổng Hợp Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Tịnh Không

(Nhìn Thấu Buông Bỏ Tự Tại Tùy Duyên Niệm Phật
PS.Tịnh Không)
Video

Một Người Một Đời Này Không Thể Không biết Đến
1 Tập

Video

Mạng sống được bao lâu

1 Tập

Video

Ăn uống & sức khỏe - Pháp Sư Tịnh Không
1 Tập

Video

Pháp Môn Niệm Phật

1 Tập

Video

Xem trọng nhân quả
1 Tập

Video

Tịnh tông nhập môn 1996
1 Tập

Video
Phật Giáo Là Gì ?

Phỏng vấn của Đài truyền hình Đài loan 1997
Tập 1 | Tập 2 Tập 3 Tập 4

Video

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị (Đài Bắc ĐL 2001)
1 Tập

Video

Làm thế nào vượt qua tai nạn Úc 29/12/2001
1 Tập

Video

Đại nạn trước mắt quay đầu là bờ
1 Tập

Video

Khác biệt Ma và Phật (Kinh Hoa Nghiêm) Úc Châu 4-2002
1 Tập

Video

Giáo dưỡng trẻ thơ 6/6/2004
1 Tập

Video

Học Phật Vấn Đáp 30/07/2004
Tập 1 Tập 2

Video

Hoài niệm ân sư (2009) & Khai thị của H.T Tịnh Không
1 Tập

Video

Hòa hài cứu vãng nguy cơ (phỏng vấn với đài truyền hình)
Tập 1 Tập 2 Tập 3

Video

Khai thị cho đồng tu Sydney ngày 13/03/2010
1 Tập

Video

Lợi lạc hữu tình (Trích Kinh Vô Lượng Thọ lần 10)
1 Tập

Video

Người "Thanh Niên" 101 Tuổi
1 Tập

Video

Một việc cấp bách trước mắt Úc Châu 11/03/2011
1 Tập

Video

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng KýVideo : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10

Video

Phương pháp dạy con khi mang thai
1 Tập

Video

Tất cả chúng sanh vốn là Phật
1 Tập

Video

Tịnh Ảnh Lục
1 Tập

Video

50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận - Pháp Sư Tịnh Không
1 Tập

Video
Hỏi đáp trợ niệm lâm chung ?
Tập 1 |  (Trọn bộ 1 phần)

Video
20/07/2010

Chuyến Thăm HT Tịnh Không Của Thầy Giác Nhàn
1 Tập

Video

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012Video : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08

Video

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

                          (New)

Video : Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06

Pháp Sư Tịnh Không: http://www.tinhthuquan.com/tinhkhongps.htm
Các video trên các bạn muốn download về tốt nhất nên cài IDM Mới Download IDM6.18 full + Crack
Nghe Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ trực tuyến chỉ cần download file (khoảng 14Kb) về nghe nguồn: Phuong44dltt..

Download. (1998-2006 lần 10) : http://www.mediafire.com/?jj29831j0voxcfw
(2009-???? lần 11) : http://www.mediafire.com/?m78j8hwbqodosya
Đọc thêm..
Đại Đức Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng
( Pháp Thí, Thắng Mọi Thí
Pháp Vị, Thắng Mọi Vị 
- Kinh Pháp Cú)

Video
Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội
1 Tập (10/06/2012)
Video
Đại Lễ Vu Lan
1 Tập (10/07/2012)
Video
Xả Ly Ta Bà Khổ
1 Tập (16/11/2012)
Video
Sự Cảm Ứng Nhiệm Màu(NS.Bảo Loan)
1 Tập
Video
15 Công Đức Tắm Phật
1 Tập (14/04/2012)
Video
Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Nghiện Ma Túy
01 | 02 | (08/07/2011)
Video
Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen
1 Tập (15/04/2012)
Video
Đản Sanh Để Vãng Sanh
1 Tập (15/04/2012)
Video
Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật
1 Tập
Video
Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
1 Tập (28/11/2011)
Video
Siêu Độ Vong Linh
1 Tập (17/06/2011)
Video
Đại Lễ Phóng Sanh
1 Tập (22/01/2011)
Video
Phóng Sanh Để Vãng Sanh
1 Tập (17/03/2011)
Video
10 Công Đức Phóng Sanh
1 Tập (04/01/2013)
Video
Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm Phật
1 Tập (29/04/2011)
Video
Sự Nhiệm Màu Của Pháp Môn Niệm Phật
1 Tập
Video
10 Công Đức Niêm Phật Lớn Tiếng
1 Tập
Video
Con Đường Về Tịnh Độ(2011-Mỹ)
1 Tập
Video
Giảng Tại Chùa Quang Minh
01 | 02 |
Video
Giảng Tại Chùa Hạ Long
01 | 02 | 03 |
Video
Giảng Tại Nam Định
01 | 02 |
Video
Ý Nghĩa Thờ Cúng
1 Tập (19/01/2013)
Video
Âm Siêu Dương Thới
1 Tập (17/09/2012)
Video
Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung
1 Tập
Video
Lễ Vía Quan Thế Ậm
01 | 02 | 03 | (19/02-19/6/-19-9)
Video
Thuyết Giảng Tại Úc(18/11/2012-09/12/2012)
01 | 02 | 03 | 04A | 04B | 05A | 05B |
VIDEO
Kinh Vô Lượng Thọ(23/04/2012-2013)
(ĐĐ.Giác Nhàn)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ... ~~Hay~~
Video
Lập Đàn Trợ Niệm DA.Thiện Chánh
1 Tập (18/07/2009)
Video
Trợ Niệm Chú Nguyễn Văn Công
1 Tập (26/08/2012)
Video
Trợ Niệm Sư Cô Liên Tiếng
Video
Hộ Niệm Cho Chú Đạt
Video
Phương Pháp Trì Niệm Danh Hiệu(20/01/-16/02/2013)
01 | 02 | 03 | 04 |05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mới..
Video
Vong Linh Xin Quy Y 2009
01 | 02 |
Video
Vía Quan Âm(19/02 Âl)
01 (30/03/2013)
Video
Kỷ Niệm 30 Năm Vào Đạo Tràng
01 (1/5/2013)
Video
15 Công Đức Tắm Phật
01 (18/5/2013)
Video
Hóa Sanh Để Vãng Sanh
01 (10/04 Al/2013)
Video
Lễ Hội Vía Quan Âm 19/6/Quý Tỵ (2013)
01 | 02 |
Video
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
01 (1/9/2013)
Video
ĂN CHAY - PHÓNG SANH, Chùa Am Vàng Hà Nội 2013
01 | 02 | (15/09/2013)
Video
Lập đàn phóng sanh tại chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013
01 (22/9/2013)
Video
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM (9-2013)
01  (19/09/2013)
Video
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM Mới(19/2/2014)
01 | (19/02/2014)
Video
Thuyết Giảng Tại 7 Tiểu Bang Hoa Kỳ (7/2014)
01 | 02A | 02B | 03A | 03B | 04A | 04B | 5A | 5B | 6 | 7A | 7B |
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chùa Liên Hoa
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Vương Quốc Campuchia
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Niệm Phật Đường HongKong
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng 15 Công Đức Tắm Phật 2014
01 (PL 2558 DL 2014)
Video
Phóng Sự Pháp Sư Thích Giác Nhàn Đảnh Lễ HT. Tịnh Không
01 (4/2014 new)
Video
PS.Thích Giác Nhàn Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 2 (30/4/2014-????)
01 | 02 | 03 | ...(New)
Các video trên các bạn muốn download về tốt nhất nên cài IDM Mới Download IDM 6.15 Final build 26.zip
Đại Đức Thích Giác Nhàn:  http://www.voluongtho.vn
Địa Chỉ: QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: 
nhuan_tuong@voluongtho.vn
Website: www.voluongtho.vn

Pháp Sư Thích Giác Nhàn

Đại Đức Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng
( Pháp Thí, Thắng Mọi Thí
Pháp Vị, Thắng Mọi Vị 
- Kinh Pháp Cú)

Video
Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội
1 Tập (10/06/2012)
Video
Đại Lễ Vu Lan
1 Tập (10/07/2012)
Video
Xả Ly Ta Bà Khổ
1 Tập (16/11/2012)
Video
Sự Cảm Ứng Nhiệm Màu(NS.Bảo Loan)
1 Tập
Video
15 Công Đức Tắm Phật
1 Tập (14/04/2012)
Video
Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Nghiện Ma Túy
01 | 02 | (08/07/2011)
Video
Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen
1 Tập (15/04/2012)
Video
Đản Sanh Để Vãng Sanh
1 Tập (15/04/2012)
Video
Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật
1 Tập
Video
Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
1 Tập (28/11/2011)
Video
Siêu Độ Vong Linh
1 Tập (17/06/2011)
Video
Đại Lễ Phóng Sanh
1 Tập (22/01/2011)
Video
Phóng Sanh Để Vãng Sanh
1 Tập (17/03/2011)
Video
10 Công Đức Phóng Sanh
1 Tập (04/01/2013)
Video
Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm Phật
1 Tập (29/04/2011)
Video
Sự Nhiệm Màu Của Pháp Môn Niệm Phật
1 Tập
Video
10 Công Đức Niêm Phật Lớn Tiếng
1 Tập
Video
Con Đường Về Tịnh Độ(2011-Mỹ)
1 Tập
Video
Giảng Tại Chùa Quang Minh
01 | 02 |
Video
Giảng Tại Chùa Hạ Long
01 | 02 | 03 |
Video
Giảng Tại Nam Định
01 | 02 |
Video
Ý Nghĩa Thờ Cúng
1 Tập (19/01/2013)
Video
Âm Siêu Dương Thới
1 Tập (17/09/2012)
Video
Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung
1 Tập
Video
Lễ Vía Quan Thế Ậm
01 | 02 | 03 | (19/02-19/6/-19-9)
Video
Thuyết Giảng Tại Úc(18/11/2012-09/12/2012)
01 | 02 | 03 | 04A | 04B | 05A | 05B |
VIDEO
Kinh Vô Lượng Thọ(23/04/2012-2013)
(ĐĐ.Giác Nhàn)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ... ~~Hay~~
Video
Lập Đàn Trợ Niệm DA.Thiện Chánh
1 Tập (18/07/2009)
Video
Trợ Niệm Chú Nguyễn Văn Công
1 Tập (26/08/2012)
Video
Trợ Niệm Sư Cô Liên Tiếng
Video
Hộ Niệm Cho Chú Đạt
Video
Phương Pháp Trì Niệm Danh Hiệu(20/01/-16/02/2013)
01 | 02 | 03 | 04 |05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mới..
Video
Vong Linh Xin Quy Y 2009
01 | 02 |
Video
Vía Quan Âm(19/02 Âl)
01 (30/03/2013)
Video
Kỷ Niệm 30 Năm Vào Đạo Tràng
01 (1/5/2013)
Video
15 Công Đức Tắm Phật
01 (18/5/2013)
Video
Hóa Sanh Để Vãng Sanh
01 (10/04 Al/2013)
Video
Lễ Hội Vía Quan Âm 19/6/Quý Tỵ (2013)
01 | 02 |
Video
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
01 (1/9/2013)
Video
ĂN CHAY - PHÓNG SANH, Chùa Am Vàng Hà Nội 2013
01 | 02 | (15/09/2013)
Video
Lập đàn phóng sanh tại chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013
01 (22/9/2013)
Video
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM (9-2013)
01  (19/09/2013)
Video
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM Mới(19/2/2014)
01 | (19/02/2014)
Video
Thuyết Giảng Tại 7 Tiểu Bang Hoa Kỳ (7/2014)
01 | 02A | 02B | 03A | 03B | 04A | 04B | 5A | 5B | 6 | 7A | 7B |
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chùa Liên Hoa
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Vương Quốc Campuchia
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Niệm Phật Đường HongKong
01 (4/2014)
Video
Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng 15 Công Đức Tắm Phật 2014
01 (PL 2558 DL 2014)
Video
Phóng Sự Pháp Sư Thích Giác Nhàn Đảnh Lễ HT. Tịnh Không
01 (4/2014 new)
Video
PS.Thích Giác Nhàn Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 2 (30/4/2014-????)
01 | 02 | 03 | ...(New)
Các video trên các bạn muốn download về tốt nhất nên cài IDM Mới Download IDM 6.15 Final build 26.zip
Đại Đức Thích Giác Nhàn:  http://www.voluongtho.vn
Địa Chỉ: QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: 
nhuan_tuong@voluongtho.vn
Website: www.voluongtho.vn
Đọc thêm..